UG To PG


Percentage of placement of outgoing students and students progressing to higher education during the last five years-2022-23

Student Name Program Year Name of the employer Pay package at appointment
Vishal Vilas Lohar BA 2022-2023 ICICI 2.Lakh P.A
Rutuja Shankar Dhotre BA 2022-2023 ICICI 2.Lakh P.A
Ranjit Shahaji Waghamare BA 2022-2023 ICICI 2.Lakh P.A
Sagar Shrimant Vagare BA 2022-2023 ICICI 2.Lakh P.A
Priyanka Namdev Aatpadkar BA 2022-2023 ICICI 2.Lakh P.A
Ajit Raghunath Mote BA 2022-2023 ICICI 2.Lakh P.A
Pratibha Bharat Salunkhe BA 2022-2023 ICICI 2.Lakh P.A
Trupti Tukaram Tate BA 2022-2023 Kotak 2.Lakh P.A
Ravina Uttam Hake BA 2022-2023 Hinduja 2.Lakh P.A
Uma Pandharinath Aiwale BA 2022-2023 Hinduja 2.Lakh P.A
Vinayak Bharat Lawate BA 2022-2023 Hinduja 2.Lakh P.A
Swapnil Dattatray Koli BA 2022-2023 Hinduja 2.Lakh P.A
Gauri Dilip Kasture BA 2022-2023 ICICI 2.Lakh P.A
Chandrakant Ashok Panch BA 2022-2023 ICICI 2.Lakh P.A
Vaibhav Mahadev Gavade BA 2022-2023 ICICI 2.Lakh P.A
Sujata Mahadev Kamble BA 2022-2023 ICICI 2.Lakh P.A
Pratiksha Bapu Khadtare BA 2022-2023 ICICI 2.Lakh P.A
Manjushri Sitaram Kale BA 2022-2023 ICICI 2.Lakh P.A
Kajal Natha Kate BA 2022-2023 ICICI 2.Lakh P.A
Yuvaraj Vitthal Kare BA 2022-2023 ICICI 2.Lakh P.A
Pravin Balu Khandekar BA 2022-2023 ICICI 2.Lakh P.A
Pallavi Raju Patil BA 2022-2023 ICICI 2.Lakh P.A
Snehal Kashid BA 2022-2023 ICICI 2.Lakh P.A
Pragati Bharat Salunkhe BA 2022-2023 ICICI 2.Lakh P.A
Adikesh Ghadage BA 2022-2023 Indian Army 5.Lakh
Vijay Khoat BA 2022-2023 Indian Army 5.Lakh
Machindra Khandekar BA 2022-2023 BASF 5.Lakh
Hari Mane BA 2022-2023 Solapur Gramin Police 5.Lakh
Amrut Shembade BA 2022-2023 Mumbai Police 5.Lakh
Santosh Bhosale BA 2022-2023 Mumbai Police 5.Lakh
Vishal Sargar BA 2022-2023 B.M.C Fire Brigade 5.Lakh
Karan Bad BA 2022-2023 Indian Army 5.Lakh
Unmesh Bandgar BA 2022-2023 Indian Army 5.Lakh
Suresh Sargar BA 2022-2023 Indian Army 5.Lakh
Vishal Kharat BA 2022-2023 Indian Army 5.Lakh
Maruti Bandgar BA 2022-2023 Indian Army 5.Lakh
Mote Ajit Raghunath BCA 2022-2023 SPCL Infotech 2.5 Lakh P.A
Sajiya Harun Mulani BCA 2022-2023 Qspider Technologies 1.5 Lakh P.A.
Mahesh Kambale BCA 2022-2023 AIS Solution Pvt.Ltd,Pune 2.4 Lakh P.A.
Kheni Shreyas BCA 2022-2023 AIS Solution Pvt.Ltd,Pune 2.4 Lakh P.A.
Pirjade-Mujawar Khalida Harun ECS 2022-2023 SPCL Infotech 2.5 Lakh P.A
Vagare Sonali Gangaram ECS 2022-2023 SPCL Infotech 2.5 Lakh P.A
Navale Kajal Pandurang ECS 2022-2023 SPCL Infotech 2.5 Lakh P.A
Lade Sagar Balaso ECS 2022-2023 SPCL Infotech 2.5 Lakh P.A
Bhagat Yogesh Dhondiram ECS 2022-2023 SPCL Infotech 2.5 Lakh P.A
Jadhav Vishal Tatyaso ECS 2022-2023 SPCL Infotech 2.5 Lakh P.A
Kshirsagar Onkar ECS 2022-2023 SPCL Infotech 2.5 Lakh P.A
Gaikwad Dnyesh Bapu ECS 2022-2023 SPCL Infotech 2.5 Lakh P.A
Patil Rushikesh Gulabrao ECS 2022-2023 SPCL Infotech 2.5 Lakh P.A
Ingole Rohit kisan ECS 2022-2023 SPCL Infotech 2.5 Lakh P.A
Dattatraya Manohar Ghadage ECS 2022-2023 ZLUCK Solution. 5.20 Lakh P.A
Lengare Vishal Birudev ECS 2022-2023 Atos 2.8 Lakh P.A
Pravin Holkar ECS 2022-2023 Redbytes Software USA based IOS Developer 3.6 Lakh P.A
Greyash Deshpande ECS 2022-2023 AgileGenex Pvt.Ltd,Mubai 2.67 Lakh P.A
Prasad Godase ECS 2022-2023 Senwell Solution Pvt.Ltd,Pune 3 Lakh P.A
Chaitanya Suresh Kadam ECS 2022-2023 Accelon Technology 2.5 Lakh P.A
Snehal Guldagad ECS 2022-2023 Wipro 2.5 Lakh P.A
Navnath Karande ECS 2022-2023 Downtown Tec.Ahmadabad 2.5 Lakh P.A
Vivek Mali ECS 2022-2023 Lpath Solu.Ahmadabad 2.5 Lakh P.A
Harshal Ganapati Khadatare ECS 2022-2023 Qspider 2.Lakh P.A
Pallavi Sanjay Shinde ECS 2022-2023 Qspider 2.Lakh P.A
Sagar Balso Lade ECS 2022-2023 Qspider 2.Lakh P.A
khalida harun pirjade--mujawar ECS 2022-2023 Qspider 2.Lakh P.A
Patel Snehal Ramesh ECS 2022-2023 Qspider 2.Lakh P.A
Patil Priti Hanmant ECS 2022-2023 Qspider 2.Lakh P.A
Rushikesh Rajesh Mane ECS 2022-2023 Qspider 2.Lakh P.A
Bhagat Yogesh ECS 2022-2023 Qspider 2.Lakh P.A
Gauri Ghadage ECS 2022-2023 CodeMind Technology Pune 1.5 Lakh P.A.
Sneha Bansode ECS 2022-2023 CodeMind Technology Pune 1.5 Lakh P.A.
Sonali Vagare ECS 2022-2023 CodeMind Technology Pune 1.5 Lakh P.A.
Tanuja Erande ECS 2022-2023 CodeMind Technology Pune 1.5 Lakh P.A.
Vaibhavi Aawathade ECS 2022-2023 CodeMind Technology Pune 1.5 Lakh P.A.
Kajal Metkari ECS 2022-2023 CodeMind Technology Pune 1.5 Lakh P.A.
khalida harun pirjade--mujawar ECS 2022-2023 CodeMind Technology Pune 1.5 Lakh P.A.
Sagar Lade ECS 2022-2023 CodeMind Technology Pune 1.5 Lakh P.A.
Yogesh Bhagat ECS 2022-2023 CodeMind Technology Pune 1.5 Lakh P.A.
Shruti chimraya patil ECS 2022-2023 Qspider Technologies 1.5 Lakh P.A.
Rohit Namdeo Chaugule ECS 2022-2023 Qspider Technologies 1.5 Lakh P.A.
Chavan Dipak Vishwas ECS 2022-2023 Qspider Technologies 1.5 Lakh P.A.
Deshnur Naziya Maheboob. ECS 2022-2023 Qspider Technologies 1.5 Lakh P.A.
Shinde Balkrishana Nanasao ECS 2022-2023 Qspider Technologies 1.5 Lakh P.A.
Palase Samarth Gajanan ECS 2022-2023 Qspider Technologies 1.5 Lakh P.A.
Lengare Amol Birudev ECS 2022-2023 Qspider Technologies 1.5 Lakh P.A.
Wavare Vishal Maruti ECS 2022-2023 Qspider Technologies 1.5 Lakh P.A.
Ajit Barage M.Sc 2022-2023 Senwell Solution Pvt.Ltd,Pune 3 Lakh P.A

Percentage of placement of outgoing students and students progressing to higher education during the last five years-2021-2022

Student Name Program Year Name of the employer Pay package at appointment
Miss.Tanuja Pailwan B.Sc 2021-2022 Infosys Pune 2 Lakh P.A.
Miss.Mayuri Mane B.Sc 2021-2022 TCS 4 Lakh P.A.
Miss.Joyti khilare B.sc 2021-2022 Cognizant Technology 9 Lakh P.A
Miss.Anjali Khandagale B.Sc 2021-2022 Infosys Pune 2.5 Lakh P.A
Miss.Joyti khilare B.SC 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Mr.Swapnil Gaikwad B.Sc 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Miss.Tanuja Pailwan B.Sc 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Miss.Vidyarani Bajbalkar B.Sc 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Miss.Kavita Khandagale B.Sc 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Miss. Javir Kajal Vilas B.Sc 2021-2022 Highschool Teacher 3 Lakh P.A.
Kadam Shweta Shashikant B.Sc 2021-2022 IT company Pune 4.2 Lakh P.A.
Kale Vishal Adinath B.Sc 2021-2022 Post Office 3.2 Lakh P.A.
Miss.Priyanka Patil BA 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Miss.Reshma Todkari BA 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Miss.Tejaswini Dethe BA 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Mr.Vishal Yamgar BA 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Mr.Ajay Karande BA 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Miss.Monika Patil BA 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Miss.Sayali Somdale BA 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Miss.Pratiksha Mane BA 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Miss.Geetanjali Soudagar BA 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Mr.Swapnil Raskar BA 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Miss.Mane Mayuri BA 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Mr.Saurabh Choudhari BA 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Mr.Onmkar Gangalmale BA 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Mr.Ajit Adlinge BA 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Mr.Arun Yamgar BA 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Mr.Vikram Bhosale BA 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Miss.Jatapate Ashwini BCA 2021-2022 Infosys Pune 3 Lakh P.A.
Mr.Abhijit Gaikwad BCA 2021-2022 TCS,Pune 4 Lakh P.A.
Miss.Uma Aiwale BCA 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Miss.Anjali Sargar BCA 2021-2022 Infosys Pune 4 Lakh P.A.
Mr.Rahul Kolawale ECS 2021-2022 Infosys Pune 3 Lakh P.A.
Mr.Gadekar Swapnil ECS 2021-2022 Capgemini 5 lakh P.A.
Miss.Pratibha Patil ECS 2021-2022 Nitor Technology Pune 7 Lakh P.A
Mr.Prakash Khandekar ECS 2021-2022 Newsoft Technology 12 Lakh P.A.
Miss.Megharani Babr ECS 2021-2022 Infosys Pune 2.5 Lakh P.A
Mr.Onkar Aaglave ECS 2021-2022 Vinsis Technology 8 lakh P.A
Mr.Narale Sachin ECS 2021-2022 New vision Technology 6 Lakh P.A
Mr.Akash Shinde ECS 2021-2022 HCL Technology 4 Lakh P.A.
Mr.Amol Gavade ECS 2021-2022 Icodex Technology 3 Lakh P.A.
Mr.Pankaj Menkudale ECS 2021-2022 Byju's Technology 8 lakh P.A
Mr.Onkar Kumbhar ECS 2021-2022 Wipro Technology 2.6 Lakh P.A
Mr.Akshay Diwase ECS 2021-2022 DXC Technology,Pune 7 Lakh P.A
Miss.Vaishnavi Deshmukh ECS 2021-2022 Mindtree Technology 5 Lakh P.A
Mr.Audhumbar Adlinge ECS 2021-2022 4 Square Technology 4 Lakh P.A.
Mr.Sagar Bansode ECS 2021-2022 ICICI Bank 2 Lakh P.A.
Miss.Pooja Walekar M.Sc 2021-2022 Mindtree Technology 5 lakh P.A.

Percentage of placement of outgoing students and students progressing to higher education during the last five years-2020-2021

Student Name Program Year Name of the employer Pay package at appointment
Rahul shankar Gavali B Sc 2020-2021 Sai lifescience ltd Hydrabad 5.2 Lakh P.A.
Vishal Jagannath Yadav B Sc 2020-2021 V-Insure Pvt Ltd Tarapur Mumbai 5.8 Lakh P.A.
Santosh Dattatrya shinde B Sc 2020-2021 Arti drug E-21 Bhoisar Mumbai 4.2 Lakh P.A.
Santosh Umesh shinde B Sc 2020-2021 Astamad health care Ltd palghar mumbai 5.5 Lakh P.A.
Shamburaje vasantrao shinde B Sc 2020-2021 ETRNIS chemical pvt ltd kurkhumb pune 5.41 Lakh P.A.
Anil Namadeo Ydravkar B Sc 2020-2021 Unichem Pvt Ltd Goa 5.3 Lakh P.A.
Vishal vittal Kodag B Sc 2020-2021 Zydus cadia Ankaleshwer Gujrat 4.2 Lakh P.A.
Sagar Chndrakant Jagtap B Sc 2020-2021 Astamad health care Ltd palghar mumbai 6.2 Lakh P.A.
Yougesh Balu Gejage B Sc 2020-2021 Astamad health care Ltd palghar mumbai 6.2 Lakh P.A.
Sachin Raosaheb Kharat B Sc 2020-2021 Primal Pharama Zahirabad Telaganna 7.2 Lakh P.A.
Rahul Vittal Mali B Sc 2020-2021 Urban Bank Junoni 5.4 Lakh P.A.
pravi vittalrao shembade B Sc 2020-2021 Ocan agro ltd Nandeshwani Gujrat 6.0 Lakh P.A.
Amol Narayan Chavan B Sc 2020-2021 Pharamacutical company Delhi 6.2 Lakh P.A.
Kedar Anil Laximan B Sc 2020-2021 Cipla Pvt Ltd Goa 2.4 Lakh P.A.
Potdar Sajalkumar B Sc 2020-2021 Hetro 2.4 Lakh P.A.
Kashid Samadhan B Sc 2020-2021 Qualigens phafaras Ltd Umbane Khopoli 2.4 Lakh P.A.
Kedar Swanand Nanasao B Sc 2020-2021 Koparan Ltd umbarnath Mumbai 3.4 Lakh P.A.
Kolkar Samadhan B Sc 2020-2021 Kolekar Agriculture Ltd Jawala Sangola 10.0 Lakh P.A.
Pukale Pandurang B Sc 2020-2021 Pukale Agriculture Ltd Gheradi Sangola 8.4 Lakh P.A.
Navale Shrikant Sadashive B Sc 2020-2021 Borade Pathalogy sangola 3.4 Lakh P.A.
Waghmode Dyneshwer B Sc 2020-2021 Suryaodya milk Ltd sangola 5.0 Lakh P.A.
Navale Shubham Uttam B Sc 2020-2021 Singhgad educational society Pune 5.5 Lakh P.A.
Ingole Pandurang sunil B Sc 2020-2021 Sales officer 6.4 Lakh P.A.
Kashid Promod B Sc 2020-2021 Indian Army 7.5 Lakh P.A.
Karande Ajay B Sc 2020-2021 Fabtech Education Society Sangola 5.5 Lakh P.A.
Dipak BUDHAVALE B.C.A. 2020-2021 SBI LIFE INSURANCE 2.4 Lakh P.A.
Vaishnavi Santosh Deshmukh B.Sc.( ECS) 2020-2021 Atos syntel 2.4 Lakh P.A.
Pratibha Patil B.Sc.( ECS) 2020-2021 Nitor infotech 2.4 Lakh P.A.
Akash Ankush Shinde B.Sc.( ECS) 2020-2021 HCL technologies 2.4 Lakh P.A.
Tanuja Prabhakar Pailwan B.Sc.(Computer Science) 2020-2021 Infosys Ltd. 2.4 Lakh P.A.
Lakhan Bapu Howal B.Sc.(Computer Science) 2020-2021 Pune 2.4 Lakh P.A.
Chandrakant Dilip Chavan M.Sc.(Computer Science) 2020-2021 Riyality Software Services 2.4 Lakh P.A.
Swapnil Gaikwad M.Sc.(Computer Science) 2020-2021 Tata Consultancy Services 2.4 Lakh P.A.

Percentage of placement of outgoing students and students progressing to higher education during the last five years-2019-2020

Student Name Program Year Name of the employer Pay package at appointment
Ghule Swati Sidram ECS 2019-20 Computer Operator Sahyadri College of Pharmacy 2.6 Lakh P.A
Shembade Anil Uttam B Sc 2019-20 Windson chemical Pvt Ltd chikali Navasari gujrat 4.5 Lakh P.A
Badade Laxman Subhash B Sc 2019-20 Lupin limited Tarapur Mumbai 2.5 Lakh P.A
Wale Rahul Ramchandra B Sc 2019-20 Honours RND centre Betanapally Hydrabad 3.5 Lakh P.A
Pawar Rahul B Sc 2019-20 Orbicular pharama tech pvt ltd Rad hydrabad 2.5 Lakh P.A
Shinde Mahesh Manchindra B Sc 2019-20 Upla lifescience Raichat Karanatakka 4.5 Lakh P.A
Kedar Amar Bhaskar B Sc 2019-20 Blue jet health care ltd Ambarnath Thane 5.5 Lakh P.A
Kale Sachin B Sc 2019-20 Lupin pvt limited Goa 6.5 Lakh P.A
Phatae Vaibhav B Sc 2019-20 Bee pharama pvt ltd Mumbai 3.5 Lakh P.A
Ghule Swati Sidram ECS 2019-20 Computer Operator Sahyadri College of Pharmacy 2.6 Lakh P.A
Mr.Pavan Gadhire B.A 2019-2020 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Ghule Swati Sidram ECS 2019-20 Computer Operator Sahyadri College of Pharmacy 2.6 Lakh P.A
Miss.Megha Babar B.Sc(ECS) 2019-2020 Infosys 2.4 Lakh P.A.
Ghule Swati Sidram ECS 2019-20 Computer Operator Sahyadri College of Pharmacy 2.6 Lakh P.A
Mr.Ganesh Chavan B.Sc. ( ECS ) 2019 - 2020 TCS 5 Lakh P.A.
Miss.Asabe Mayuri B.Sc. ( ECS ) 2019 - 2020 TCS 5 Lakh P.A.
Ghule Swati Sidram ECS 2019-20 Computer Operator Sahyadri College of Pharmacy 2.6 Lakh P.A
Bagal Komal Jotiram BCA 2019-20 Riyality Software (Internship 1.50 Lakh P.A
Ghule Swati Sidram ECS 2019-20 Computer Operator Sahyadri College of Pharmacy 2.6 Lakh P.A
Kharat Suraj Shaji ECS 2019-20 L.K.P.Multi state Sangoal 2.80 Lakh P.A
Mr.Swapnil Gaikwad M.Sc(CS) 2019 - 2020 TCS 5 Lakh P.A.

Percentage of placement of outgoing students and students progressing to higher education during the last five years-2018-2019

Student Name Program Year Name of the employer Pay package at appointment
Kashid Prasad Baban B Sc 2018-2019 chemildeada lifescience hydrabad 3.4 Lakh P.A.
Chavan Vaibhav B Sc 2018-2019 Immunocure discover solution Turukpally Hydrabad 2.3 Lakh P.A.
Chanav Vishal B Sc 2018-2019 Arti drug E-21 Bhoisar Mumbai 3.2 Lakh P.A.
Kedar Abhay Bhaskar B Sc 2018-2019 Centur pvt ltd Ambarnath Mumbai 2.4 Lakh P.A.
Shinde Vidya Tanaji B Sc 2018-2019 Evertopen lifescience hydrabad 2.6 Lakh P.A.
Mr. Adsul Nikhil Rajendra B Sc 2018-2019 Housing dot com 3.4 Lakh P.A.
Miss. Ingole Anita Vasant B Sc 2018-2019 ICT Teacher,Pune 4.0 Lakh P.A.
Mr. Sunil Adlinge B Sc 2018-2019 FDC Limited Verna Industrial Estate, Goa 5.0 Lakh P.A.
Annaso Kolase B Sc 2018-2019 FDC Limited Verna Industrial Estate, Goa 5.0 Lakh P.A.
Sagar Pawar B Sc 2018-2019 FDC Limited Verna Industrial Estate, Goa 5.0 Lakh P.A.
Amol Pawar B Sc 2018-2019 Mega fine pharma Ltd. Goa 5.2 Lakh P.A.
Rohit Gavand B Sc 2018-2019 Microlab Pharmaceuticals Ltd. Verna Industrial Estate, Goa 5.4 Lakh P.A.
Ranjit Gavand B Sc 2018-2019 Microlab Pharmaceuticals Ltd. Verna Industrial Estate, Goa 5.4 Lakh P.A.
Prakash Mohite B Sc 2018-2019 Vidyamandir Highschool and Junior college Kole Tq. Sangola Dist. Solapur 5.0 Lakh P.A.
Sunil Gaikwad B Sc 2018-2019 Hemmo Pharmacutical TTC Industrial area Belapur Road, turbhe, Mumbai 5.0 Lakh P.A.
Aniket Shinde B Sc 2018-2019 Aarti Industries Unit 4, Plot No. E-50 Tarapur Mumbai 5.4 Lakh P.A.
Palavi More B Sc 2018-2019 Assistant Prof. Vidnyan Mahavidyalaya Sangola Dist. Solapur 2.4 Lakh P.A.
Miss.Bhat Shivani B.Sc(ECS) 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Mr.Howal Sahil B.Sc(ECS) 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Mr.Aldar jalindar B.Sc(ECS) 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Mr.Bhagat Akash B.Sc(ECS) 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Mr.Adinath Dattatray Gore BCA 2018-2019 D-Logic Technology 2 Lakhs P.A.
Mr.Anil Khatkale BCA 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Mr.Sushant Godase BCA 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Mr.Pramol More BCA 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Mr.Nikhil Raut BCA 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Miss.Shital gaikwad BCA 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Mr.Tanvir Mulani BCA 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Mr.Sagar Narute BCA 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Mr.Sagar More BCA 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Miss.Priyanka Patil BCA 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Mr.Mangesh Nimbalkar BCA 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Mr.Shripad Patil BCA 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Mr.Lavate Shahaji BCA 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Mr.Kharat Suraj BCA 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Miss.Gavhane Jyoti BCA 2018-2019 C.A.Office Sangola 1.5 lakh P.A
Mr.Metkari Nitin BCA 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Miss.Sartape Poonam BCA 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Miss.Bagal Komal BCA 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Miss.Dhanwade Karuna BCA 2018-2019 ICICI Bank 1.5 lakh P.A
Dhanaji tanaji pawar BCA 2018-2019 Unique Computer Sales 3.Lakh P.A.
Miss.Jatapate Ashwini BCA 2018-2019 Wipro Techonology Pune 2.6 Lakh P.A.
Pawar Dhanaji Tanaji ECS 2018-2019 Software Services 1.5 lakh P.A
Jatapate Ashwini Hari ECS 2018-2019 Job Infosysy 1.5 lakh P.A
Gore Adinath Dattaray ECS 2018-2019 D-Logic Technology Pune 23.00000- lakh P.A
Mandale Mahesh Balasaheb ECS 2018-2019 SBI Sales Officer 2.5 lakh P.A
Shinde Vitthal Dyneshwar ECS 2018-2019 Riyality Software 3.5 lakh PA

Number of students progressing to higher education during the year-2022-23

Year Name of student enrolling into higher education Program graduated from Year of Graduation Name of institution joined Name of programme admitted to
2022-23 Divase Monika Vijay B Sc Botany 2023 K. B. P. Mahavidyalaya, Pandharpur M. Sc. Botany
2022-23 Lavate Swapnil Ramdas B Sc chemistry 2023 Shnakarao chavan law college LLB
2022-23 Pawar Pranav Prabhakar B Sc chemistry 2023 Tuljaram Chaturchand College Baramati M Sc Chemistry
2022-23 Metkari Sagar Bhausaheb B Sc chemistry 2023 Willgdon College Sangali M Sc Chemistry
2022-23 Waghmode Dnyneshwari Suresh B Sc chemistry 2023 PAH Solapur university solapur M Sc Chemistry
2022-23 Kedar Rupali Maruti B Sc chemistry 2023 Dr Ganpatrao Deshmukh Mahavidylaya Sangola M Sc Chemistry
2022-23 Patil Pallvi Mohan B Sc chemistry 2023 Dr Ganpatrao Deshmukh Mahavidylaya Sangola M Sc Chemistry
2022-23 Kolekar Ashwini Dattatrya B Sc chemistry 2023 Dr Ganpatrao Deshmukh Mahavidylaya Sangola M Sc Chemistry
2022-23 Raste Vaishnavi Ajinkya B Sc chemistry 2023 Dr Ganpatrao Deshmukh Mahavidylaya Sangola M Sc Chemistry
2022-23 Kedar Poonam Hanmant B Sc chemistry 2023 Dr Ganpatrao Deshmukh Mahavidylaya Sangola M Sc Chemistry
2022-23 Lawate vrishali Vitthal B Sc chemistry 2023 Dr. Ganpatrao Deshmukh Mahavidyalaya Sangola M Sc
2022-23 kadlaskar Poonam Balaso B Sc chemistry 2023 Dr. Ganpatrao Deshmukh Mahavidyalaya Sangola M Sc
2022-23 Madane Madne Priyanka Balaso B Sc chemistry 2023 Dr. Ganpatrao Deshmukh Mahavidyalaya Sangola M Sc
2022-23 Metkari Sagar Bhasaheb B Sc chemistry 2023 Dr. Ganpatrao Deshmukh Mahavidyalaya Sangola M Sc
2022-23 Misal Vishal Vilas B Sc chemistry 2023 Dr. Ganpatrao Deshmukh Mahavidyalaya Sangola M Sc
2022-23 Lawate Swapanali Ramdas B Sc chemistry 2023 Dr. Ganpatrao Deshmukh Mahavidyalaya Sangola M Sc
2022-23 Waghmode Dnyneshwari Rajendra B Sc chemistry 2023 Dr. Ganpatrao Deshmukh Mahavidyalaya Sangola M Sc
2022-23 Pawar Prajakta Kisan B Sc chemistry 2023 Dr. Ganpatrao Deshmukh Mahavidyalaya Sangola M Sc
2022-23 Pukale Pandurang P B Sc chemistry 2023 Dr. Ganpatrao Deshmukh Mahavidyalaya Sangola M Sc
2022-23 Namrale Vishal Bhimrao B Sc computer scienece 2023 Sangola College Sangola M Sc
2022-23 Bandgar Manisha Hari B Sc computer scienece 2023 Sangola College Sangola M Sc
2022-23 Bhat Amit Gundaji B Sc ECS 2023 Dr Ganpatrao Deshmukh Mahavidylaya Sangola M.Sc - Computer Science
2022-23 Gavhane Pushpanjali Laxman B Sc ECS 2023 Dr Ganpatrao Deshmukh Mahavidylaya Sangola M.Sc - Computer Science
2022-23 Kaldhone Omkar Pravin B Sc ECS 2023 Dr Ganpatrao Deshmukh Mahavidylaya Sangola M.Sc - Computer Science
2022-23 Kare Yuvraj Vitthal B Sc ECS 2023 Dr Ganpatrao Deshmukh Mahavidylaya Sangola M.Sc - Computer Science
2022-23 Kate Kajal Natha B Sc ECS 2023 Dr Ganpatrao Deshmukh Mahavidylaya Sangola M.Sc - Computer Science
2022-23 Patil Bhagyashri Bira B Sc ECS 2023 Dr Ganpatrao Deshmukh Mahavidylaya Sangola M.Sc - Computer Science
2022-23 Chavan Dadasaheb Bharat B Sc ECS 2023 Dr Ganpatrao Deshmukh Mahavidylaya Sangola M.Sc - Computer Science
2022-23 Narale Vishal Bhimrao B Sc ECS 2023 Sangola College Sangola M.Sc - Computer Science
2022-23 Pirjademujawar Khalidbegum Harun B Sc ECS 2023 Sangola College Sangola M.Sc - Computer Science
2022-23 Vagare Sonali Gangaram B Sc ECS 2023 Sangola College Sangola M.Sc - Computer Science
2022-23 Metkari Kajal Sadashiv B Sc ECS 2023 Sangola College Sangola M.Sc - Computer Science
2022-23 Mane Rushikesh Rajesh B Sc ECS 2023 Sangola College Sangola M.Sc - Computer Science
2022-23 Misal Kajal Pandurang B Sc Zoology 2023 shivaji University Kolhapur M Sc Zoology
2022-23 Predeep Bapu Dhandore BA Economics 2023 K. B. P. Mahavidyalaya,Pandharpur MA Economics
2022-23 Walekar Sagar Rajendra BA Economics 2023 PAH Solapur university solapur MA Economics
2022-23 Pawar Pratibha Tanaji BA Economics 2023 shivaji University Kolhapur MBA
2022-23 karande Harsad Ashok BA Economics 2023 K. B. P. Mahavidyalaya,Pandharpur
2022-23 Anuse Suraj BA Economics 2023 K. B. P. Mahavidyalaya,Pandharpur
2022-23 Dhandore Pradeep Bapu BA Economics 2023 K. B. P. Mahavidyalaya,Pandharpur
2022-23 Devkate Navanath Sarjerao BA English 2023 Dr Ganpatrao Deshmukh Mahavidylaya Sangola MA English
2022-23 Pawar Rushikesh Sitaram BA English 2023 Dr Ganpatrao Deshmukh Mahavidylaya Sangola MA English
2022-23 Khilare Prajakta Sukdevo BA English 2023 Dr Ganpatrao Deshmukh Mahavidylaya Sangola MA English
2022-23 Ghadage Kiran ashokrao BA English 2023 Dr. Ganpatrao Deshmukh Mahavidyalaya Sangola MA
2022-23 Ghadage Pranoti Babarao BA English 2023 Dr. Ganpatrao Deshmukh Mahavidyalaya Sangola MA
2022-23 Ghadage Varashali Bhagvat BA English 2023 Dr. Ganpatrao Deshmukh Mahavidyalaya Sangola MA
2022-23 Lawate Atul Sitaram BA Hindi 2023 Sangola College Sangola MA
2022-23 Chavan Ganesh tukaram BA History 2023 Vidnyan Mahavidyalya Sangola MA
2022-23 Deshmukh Yougesh Ramhari BA Marathi 2023 Sangola College Sangola MA Marathi
2022-23 Kate Ankita Ragunath BA Marathi 2023 Sangola College Sangola MA
2022-23 Gade Amar Santosh BCA 2023 Dr Ganpatrao Deshmukh Mahavidylaya Sangola M.Sc - Computer Science

Number of students progressing to higher education during the year-2021-22

Year Name of student enrolling into higher education Program graduated from Year of Graduation Name of institution joined Name of programme admitted to
2021-22 Sathe Kamina Pandurang B A Economics 2022 PAH solapur university solpaur MBA
2021-22 Ingole Agaraja Dattatraya B A Economics 2022 KBP mahavidyalaya, Pandharpur M A Economics
2021-22 Miss. Patange Soniya Krishnath B Sc Botany 2022 Shivaji University, Kolhapur M.Sc. in Botany
2021-22 Miss. Gotsurya Trupti Shivaji B Sc Botany 2022 Fabtech College of Pharmacy ADMLT, Sangola ADMLT
2021-22 Mr. Jay lala Sonawane B Sc Chemistry 2022 K. B. P. Pandharpur M.Sc. Analytical chemistry
2021-22 Mis. Waghmare pooja Bharat B Sc Chemistry 2022 Smt K. R. P. Kanya Maha. Islampur M.Sc. Chemistry
2021-22 Pawar Swapnil Sitaram B Sc Chemistry 2022 T.C. College Baramati M.Sc. Chemistry
2021-22 Mali Shubham Sukhadev B Sc Chemistry 2022 Gargi Agriculture research and training institute Nashik M.Sc. (WBAT)
2021-22 Onkar Narayan Gavhane B Sc Chemistry 2022 S.G. University Hatkanangle Kolhapur M.Sc. Chemistry
2021-22 Gade Snehal Babaso B Sc Chemistry 2022 Wilingon college Sangli M.Sc. Chemistry
2021-22 Chandanshie payal arun B Sc Chemistry 2022 Shivaji University Kolhapur M.Sc. Chemistry
2021-22 Ingole Ankita Mahadev B Sc Chemistry 2022 Vidnyan Mahavidyalay Sangola M.Sc. Organic chemistry
2021-22 Danke rutuja ramesh B Sc Chemistry 2022 Sangola college Sangola M.Sc. Organic chemistry
2021-22 GhadageAshwini Vilas B Sc Chemistry 2022 Sangola college Sangola M.Sc. Organic chemistry
2021-22 Onkar Chandrakant Narate B Sc Chemistry 2022 D. Y. Patil A&T University Talsande MCA
2021-22 Todkari Apurva Sunil B Sc Chemistry 2022 Sangola college Sangola M.Sc. Organic chemistry
2021-22 Bhajanawale Vinayak Dhanjay B Sc Chemistry 2022 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola M Sc
2021-22 Khandekar Navanath Shivaji B Sc Chemistry 2022 D Y Patil College Pune MCS
2021-22 Lendave Ganesh Mahadev B Sc Chemistry 2022 Singhgad college pune MCS
2021-22 Kedar Akshay Abbasaheb B Sc Chemistry 2022 Science college Nanded M Sc
2021-22 Nanavare viajy Dattu B Sc Chemistry 2022 D Y Patil College Pune M Sc
2021-22 Kolkar Sanket trimbak B Sc Chemistry 2022 Shivaji college Jath M Sc
2021-22 Ghule Susant damodhar B Sc Chemistry 2022 T.C. College Baramati M Sc
2021-22 Lawate Abhijeet Gorakh B Sc Chemistry 2022 Godavat college Kolhapur M Sc
2021-22 Sonawale Jaylata B Sc Chemistry 2022 KBP mahavidyalaya, Pandharpur M Sc
2021-22 Shitole Harasvardhan B Sc Chemistry 2022 KBP mahavidyalaya, Pandharpur M Sc
2021-22 Waghmare Pooja Bharat B Sc Chemistry 2022 KBP mahavidyalaya,Islampur M Sc
2021-22 Mahajan Suraj Suryakant B Sc Chemistry 2022 KBP mahavidyalaya, Pandharpur M Sc
2021-22 Babar Sharad Bhagavat B Sc Chemistry 2022 Sangola college sangola M Sc
2021-22 Gavahane Onkar Narayan B Sc Chemistry 2022 Godavat college Kolhapur M Sc
2021-22 Ghule Rahul Laximan B Sc Chemistry 2022 T.C. College Baramati M Sc
2021-22 Ingole Dhanajay Dattatrya B Sc Chemistry 2022 KBP mahavidyalaya, Pandharpur M Sc
2021-22 Pawar Akshay Krishana B Sc Chemistry 2022 MSF Mumbai M Sc
2021-22 pawar Tukaram Manchindra B Sc Chemistry 2022 Rajaram college Kolhapur M Sc
2021-22 Bansode Dhanshree Ashok B Sc Chemistry 2022 Vidnyan mahavidyalya sangola M Sc
2021-22 pandare kajal Vasant B Sc Chemistry 2022 Sangola college sangola M Sc
2021-22 Shinde saorabha Balasaheb B Sc Chemistry 2022 Godavat college Kolhapur M Sc
2021-22 Shingade Kashiling Raosaheb B Sc Chemistry 2022 Godavat college Kolhapur M Sc
2021-22 Kashid dipali uttam B Sc Chemistry 2022 KBP mahavidyalaya, Pandharpur M Sc
2021-22 Kadam shrikant Dyaneshwer B Sc Chemistry 2022 GAR training institute Nashik M Sc
2021-22 Kiranbedi Siddheswar Patil B Sc Physics 2022 Shivaji unversity Kolhapur MBA
2021-22 Shendage Prasant Shrimant B Sc Physics 2022 Shivaji unversity Kolhapur M Sc
2021-22 Budhaner Sital Appasaheb B Sc physics 2022 Shivaji unversity Kolhapur M Sc
2021-22 Mhamane Nitin Navanath B Sc physics 2022 Shivaji unversity Kolhapur M Sc
2021-22 Kamble Asutosh Sunil B Sc physics 2022 KBP mahavidyalaya, Pandharpur MBA
2021-22 Kale Vishal Adinath B Sc physics 2022 KBP mahavidyalaya, Pandharpur MBA
2021-22 Waghmode Pratisha Dattatrya B Sc physics 2022 PAH solapur unversity solapur M Sc
2021-22 Babar Anuja Nandkumar B Sc Physics 2022 KLE college of Law LLB
2021-22 Kambale Snehal Rajendra B Sc Physics 2022 Kasibai college of education kamalpur B ed
2021-22 Bhagat Digvijay Dipak B Sc Physics 2022 Kasibai college of education kamalpur B Ed
2021-22 Gade Akshay Santosh B.Sc.(ECS) 2022 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola M.Sc.(Comp.Sci.)
2021-22 Kolawale Kapil Tanaji B.Sc.(ECS) 2022 Solapur University Solapur M.Sc.(Comp.Sci.)
2021-22 Yadav Prashant Prakash B.Sc.(ECS) 2022 Solapur University Solapur M.Sc.(Comp.Sci.)
2021-22 Gavhane Swapnil Ankush B.Sc.(ECS) 2022 Solapur University Solapur M.Sc.(Comp.Sci.)
2021-22 Mane Rohit Uttam B.Sc.(ECS) 2022 Solapur University Solapur M.Sc.(Comp.Sci.)
2021-22 Aglawe Monali Balasaheb B.Sc.(ECS) 2022 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola M.Sc.(Comp.Sci.)
2021-22 Daware Ankasha Nagesh B.Sc.(ECS) 2022 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola M.Sc.(Comp.Sci.)
2021-22 Kambale Nitin Vilas B.Sc.(ECS) 2022 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola M.Sc.(Comp.Sci.)
2021-22 Godase Nilesh Mohan B.Sc.(ECS) 2022 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola M.Sc.(Comp.Sci.)
2021-22 Khandekar Pravin Balu B.Sc.(ECS) 2022 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola M.Sc.(Comp.Sci.)
2021-22 Koli Swapnil Dattatraya B.Sc.(ECS) 2022 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola M.Sc.(Comp.Sci.)
2021-22 Metkari Komal Pandharinath B.Sc.(ECS) 2022 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola M.Sc.(Comp.Sci.)
2021-22 Sawant Ashwini Mahadeo B.Sc.(ECS) 2022 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola M.Sc.(Comp.Sci.)
2021-22 Shinde Dipak Santoshkumar B.Sc.(ECS) 2022 Sangola college Sangola M.Sc.(Comp.Sci.)
2021-22 Khandage Rajnandini Shahaji B.Sc.(ECS) 2022 Sangola college Sangola M.Sc.(Comp.Sci.)
2021-22 Metkari Tushar Bharat B.Sc.(ECS) 2022 Sangola college Sangola M.Sc.(Comp.Sci.)
2021-22 Kolekar Rakmai Daryaba B.Sc.(ECS) 2022 Sangola college Sangola M.Sc.(Comp.Sci.)
2021-22 Raut Mohini Bharat B.Sc.(ECS) 2022 Sangola college Sangola M.Sc.(Comp.Sci.)
2021-22 Sawant Vaishanvi Vijayrao B.Sc.(ECS) 2022 Sangola college Sangola M.Sc.(Comp.Sci.)
2021-22 sate kamini pandurang BA Economics 2022 KBP mahavidyalaya, Pandharpur MA
2021-22 Bad Puja Manik BA Economics 2022 KBP mahavidyalaya, Pandharpur MA
2021-22 Fule Rupali Jayvant BA Economics 2022 KBP mahavidyalaya, Pandharpur MA
2021-22 Patil Snehal shivaji BA Economics 2022 KBP mahavidyalaya, Pandharpur MA
2021-22 Raut Tukaram Uttam BA Economics 2022 KBP mahavidyalaya, Pandharpur MA
2021-22 Gotsurya Pravin Suresh BA Economics 2022 KBP mahavidyalaya, Pandharpur MA
2021-22 Nagane Vaibhav Suresh BA Economics 2022 KBP mahavidyalaya, Pandharpur MA
2021-22 Patil Pravin Bangrang BA Hindi 2022 KBP Mahavidyalaya Pandharpur MA
2021-22 Khandagale Anuja Tanaji BA History 2022 SGBMS Mahavidyalaya Sangola MA
2021-22 Ganganmale Yuvraj Kerrappa BA History 2022 KBP mahavidyalaya, Pandharpur MA
2021-22 Chandole Manshi Haridas BA History 2022 Vidnyan Mahavidyalay Sangola MA
2021-22 Ganganmale Chanmal Ganjendra BA History 2022 Vidnyan Mahavidyalay Sangola MA
2021-22 Gejage Kavita Uttam BA Marathi 2022 Sangola college Sangola MA
2021-22 Divase Dnyashawar dattatrya BA Marathi 2022 Sangola college Sangola MA
2021-22 Kokare Sachin Ragunath BA Marathi 2022 Sangola college sangola MA
2021-22 Gaikwad Abhijit ananda BCA 2022 KIT instititue of Management & Research Kolhapur M.C.A.
2021-22 Sargar anjali Machindra BCA 2022 Shivaji University Kolhapur M.C.A.
2021-22 Salunkhe Pragati Bharat BCA 2022 Sangola College Sangola M.C.A.
2021-22 Lokhande Sagar Mohan BCA 2022 Solapur University Solapur M.C.A.
2021-22 Deokate ajay Shankar BCA 2022 Solapur University Solapur M.C.A.
2021-22 Gawali Rohit Vijay BCA 2022 Sveri College Pandharpur M.B.A.
2021-22 Khaini Shrishaily Chandrashekahar BCA 2022 Sveri College Pandharpur M.B.A.
2021-22 Patil Vaishali Vishnu MA English 2022 PAH solapur university solpaur Ph D
2021-22 Gadhire Sachin Subrav MA English 2022 PAH solapur university solpaur Ph D
2021-22 Imade Dattatrya Krishana MA English 2022 PAH solapur university solpaur Ph D
2021-22 Pujari Asnwini Krishnath MA English 2022 PAH solapur university solpaur Ph D
2021-22 Patil Numa Khajapasa Zoology 2022 Walchand College of arts and Scince solapur M Sc
2021-22 Anuse Akash Babasaheb Zoology 2022 YC college satara M Sc

Number of students progressing to higher education during the year-2020-21

Year Name of student enrolling into higher education Program graduated from Year of Graduation Name of institution joined Name of programme admitted to
2020-21 Miss. Ligade komal sambhaji B Sc Botany 2021 T. C. College of Art, Science and Commerce, Baramati M. Sc. in Botany
2020-21 Miss. Bhore madhuri sanjay B Sc Botany 2021 Shivaji University, Kolhapur M. Sc. in AGPM
2020-21 Miss. Godase madhuri ramesh B Sc Botany 2021 Shankarrao Mohite Mahavidyalaya, Akluj. M. Sc. in AGPM
2020-21 Miss. Kakamare aishwarya rameshwar B Sc Botany 2021 Fabtech College of Pharmacy, Sangola P. G. D. M. L. T. Fabateh
2020-21 Miss. Kedar akanksha dattatray B Sc Botany 2021 Shankarrao Mohite Mahavidyalaya, Akluj. M. Sc. in AGPM
2020-21 Miss. Misal swapnali manik B Sc Botany 2021 D.Y. Patil Medical College And University D. M. L. T.
2020-21 Miss. Mulani karishma kabir B Sc Botany 2021 Fabtech College of Pharmacy, Sangola P. G. D. M. L. T. Fabateh
2020-21 Shelke S S B.Sc. Chemistry 2021 K.B. P. College pandharpur M.Sc. Chemistry
2020-21 Wale R. R. B.Sc. Chemistry 2021 A.S.C. College Baramati M.Sc. Chemistry
2020-21 Babar A. V. B.Sc. Chemistry 2021 Anantarao pawar college Pune M.Sc. Chemistry
2020-21 Potdar S. R. B.Sc. Chemistry 2021 T.C. college Baramati M.Sc. Chemistry
2020-21 Kashid A. S. B.Sc. Chemistry 2021 T.C. college Baramati M.Sc. Chemistry
2020-21 Badade L. S. B.Sc. Chemistry 2021 K.B. P. College pandharpur M.Sc. Chemistry
2020-21 Pawar R. S B.Sc. Chemistry 2021 A.S.C. College Baramati M.Sc. Chemistry
2020-21 Kashid P. B. B.Sc. Chemistry 2021 Science College Nanded M.Sc. Chemistry
2020-21 Kolekar S. S. B.Sc. Chemistry 2021 Sangola college Sangola M.Sc. Chemistry
2020-21 Shelake S. S. B.Sc. Chemistry 2021 K.B. P. College pandharpur M.Sc. Chemistry
2020-21 Dighe A. S. B.Sc. Chemistry 2021 Sangola college Sangola M.Sc. Chemistry
2020-21 Mote S. V. B.Sc. Chemistry 2021 Sangola college Sangola M.Sc. Chemistry
2020-21 Kedar S. N. B.Sc. Chemistry 2021 T.C. college Baramati M.Sc. Chemistry
2020-21 Kolekar S. S. B.Sc. Chemistry 2021 S. M. college Akluj M.Sc. Chemistry
2020-21 Vaibhav ashok Bhajanavale B.A. ECONOMICS 2021  K.B.P.Mahavidyalaya Pandharpur M.A. ECONOMICS
2020-21 Reshma shrimant pawar B.A. ECONOMICS 2021  K.B.P.Mahavidyalaya Pandharpur M.A. ECONOMICS
2020-21 Vaibhav shubhas nagane B.A. ECONOMICS 2021  K.B.P.Mahavidyala Pandharpur M.A. ECONOMICS
2020-21 Pravin Suresh Gotsurya B.A. ECONOMICS 2021  K.B.P.Mahavidyala Pandharpur M.A. ECONOMICS
2020-21 Patil snehal shivaji B.A. ECONOMICS 2021  K.B.P.Mahavidyala Pandharpur M.A. ECONOMICS
2020-21 Phule rupali jayawant B.A. ECONOMICS 2021  K.B.P.Mahavidyala Pandharpur M.A. ECONOMICS
2020-21 Baad pooja manik B.A. ECONOMICS 2021  K.B.P.Mahavidyala Pandharpur M.A. ECONOMICS
2020-21 Raut tukaram uttam B.A. ECONOMICS 2021  K.B.P.Mahavidyala Pandharpur M.A. ECONOMICS
2020-21 Rashkar B.A. ECONOMICS 2021 Shivaji university Kholahpur M.A. ECONOMICS
2020-21 Anuse Aviraj Babasaheb B A Geography 2021 S P University Pune MA /Msc
2020-21 Kambale Suraj Namdeo B A Geography 2021 K.B. P. College pandharpur MA /Msc
2020-21 Ingole Anuradaha B Sc Zoology 2021 SGM Karad M Sc Zoology
2020-21 Mali Yogeshwari B Sc Zoology 2021 SGM Karad M Sc Zoology
2020-21 Thombare vikas hanmant B Sc Physics 2021 Shivaji University Kholahpur M Sc Physics M SC
2020-21 Valekar vishal babasaheb B Sc Physics 2021 Shivaji University Kholahpur M Sc Physics M SC
2020-21 Khandekar priyanka balaso B Sc Physics 2021 PAH solapur university solapur M Sc Physics
2020-21 Dolas shubhangi ashok B Sc Physics 2021 PAH solapur university solapur M Sc Physics
2020-21 Shinde Usha Balkrishana B Sc Physics 2021 Rajiv gandhi college of Education Chincholi B ed
2020-21 Pawar Pratap Kisan Physics 2021 Shivaji University Kholahpur M Sc Physics
2020-21 Patil Vishal vishnu M A English 2021 PAH solapur university solapur Ph D
2020-21 Gadhire Sachin Subrao M A English 2021 PAH solapur university solapur Ph D
2020-21 Khandekar appasaheb pandurang B A English 2021 Vidnyan Mahavidyalaya, sangola M A English
2020-21 Gawade pallavi siddheshwar B A English 2021 Vidnyan Mahavidyalaya, sangola M A English
2020-21 Sawant rohit dadasaheb B A English 2021 Vidnyan Mahavidyalaya, sangola M A English
2020-21 Dighe siddhanath bhaskar B A English 2021 Vidnyan Mahavidyalaya, sangola M A English
2020-21 Kashid avadhut tukaram B A English 2021 Vidnyan Mahavidyalaya, sangola M A English
2020-21 Sargar ujwala uttam B A English 2021 Vidnyan Mahavidyalaya, sangola M A English
2020-21 Dhotre nikita suresh B A English 2021 Vidnyan Mahavidyalaya, sangola M A English
2020-21 Mane pragati laxman B A English 2021 Vidnyan Mahavidyalaya, sangola M A English
2020-21 Gurav ravi hariba B A English 2021 Vidnyan Mahavidyalaya, sangola M A English
2020-21 Shembade vijay annasaheb B A English 2021 Vidnyan Mahavidyalaya, sangola M A English
2020-21 Shitole rohit yashavant B A English 2021 Vidnyan Mahavidyalaya, sangola M A English
2020-21 Nanaware Sagar Ramchandra B Sc Mathematics 2021 PAH solapur university solapur M Sc
2020-21 Anantkavali Archana Bhivaji B Sc Mathematics 2021 Shivaji University Kholahpur M Sc
2020-21 Desai Subhanji Jaganath B Sc Mathematics 2021 Shivaji University Kholahpur M Sc
2020-21 More Shivani Bhagwat B Sc Mathematics 2021 Shivaji University Kholahpur M Sc
2020-21 Sawant Dipali gopal B Sc Mathematics 2021 Shivaji University Kholahpur M Sc
2020-21 Phate Poonam Bandu B Sc Mathematics 2021 Shivaji University Kholahpur M Sc
2020-21 Lendave Atual Shivaji B Sc Mathematics 2021 Shivaji University Kholahpur M Sc
2020-21 Hipparkar Suresh Sopan B Sc Mathematics 2021 Shivaji University Kholahpur B Ed
2020-21 Randive nikita kantilal B.Sc.( Comp.Sci.) 2021 Vidnyan Mahavidyalaya, sangola MCA
2020-21 karande machindra mahadev B.Sc.( Comp.Sci.) 2021 JSPM Pune MCA
2020-21 Narale vaibhav bapu B.Sc.( Comp.Sci.) 2021 JSPM Pune MCA
2020-21 Kadam ashwini baburao B.Sc.( Comp.Sci.) 2021 Sangola Mahavidyalaya, sangola MCA
2020-21 Pawar pratiksha chandrakant B.Sc.( Comp.Sci.) 2021 Sangola Mahavidyalaya, sangola MCA
2020-21 Takale saraswati appa B.Sc.( Comp.Sci.) 2021 Orchid Pune MCA
2020-21 Gegaje Kavita Uttam B A marathi 2021 Sangola Mahavidyalaya, sangola M A Marathi
2020-21 Divase Dyaneshwer Datttarya B A marathi 2021 Sangola Mahavidyalaya, sangola M A Marathi
2020-21 Huma Khajapasa Patil B A marathi 2021 Walchand college solapur M A Marathi
2020-21 Navale Onkar Khandojirao B Sc chemistry 2021 Wagheri College Saswad (Pune) M Sc
2020-21 Yamgar Arun Shivaji B Sc chemistry 2021 Wagheri College Saswad (Pune) M Sc
2020-21 Yamgar Vishal Bapu B Sc chemistry 2021 Wagheri College Saswad (Pune) M Sc
2020-21 Kute Prashant Mahadev B Sc chemistry 2021 Wagheri College Saswad (Pune) M Sc
2020-21 Kolse Onkar Abaso B Sc chemistry 2021 Wagheri College Saswad (Pune) M Sc
2020-21 Kashid Akshay Ramesh B Sc chemistry 2021 Wagheri College Saswad (Pune) M Sc
2020-21 Ghutukade Dnayneshwar Bharat B Sc chemistry 2021 Wagheri College Saswad (Pune) M Sc
2020-21 Kale Sachin Uttam B Sc chemistry 2021 Y.C, College Satara M Sc
2020-21 Lawte Ganesh Tanaji B Sc chemistry 2021 Y.C, College Satara M Sc
2020-21 Burange Akshay Ankush B Sc chemistry 2021 Shivaji College Barshi M Sc
2020-21 Kedar Amar Bhaskar B Sc chemistry 2021 Shivaji College Barshi M Sc
2020-21 Shinde vidya Tanaji B Sc chemistry 2021 Shivaji College Barshi M Sc
2020-21 Gorad Vaibhavi Madhukar B Sc chemistry 2021 Sangola college Sangola M Sc
2020-21 Shastre Swati Dattatray B Sc chemistry 2021 Sangola college Sangola M Sc
2020-21 Dighe Komal Vishwanath B Sc chemistry 2021 Sangola college Sangola M Sc
2020-21 Raskar Shweta Nagnath B Sc chemistry 2021 Sangola college Sangola M Sc
2020-21 Khatkale supriya Sanjay B Sc chemistry 2021 Sangola college Sangola M Sc
2020-21 Kumbhar Dipali Bhiku B Sc chemistry 2021 Sangola college Sangola M Sc
2020-21 Ghadge Vipul Manikrao B Sc chemistry 2021 S.G. M. College Karad M Sc
2020-21 More Manshi Mahadev B Sc chemistry 2021 S.G. M. College Karad M Sc
2020-21 Dhole Shivpriya Anilkumar B Sc chemistry 2021 RIIM College Badhavn Pune MBA
2020-21 Baber Sonali Tanaji B Sc chemistry 2021 TC college Baramati M Sc
2020-21 Ingale Pandurang Manik B Sc chemistry 2021 Sangola college Sangola M Sc
2020-21 Ghadage Akshay Hari BA Hindi 2021 Sangola college Sangola MA
2020-21 Aldar Rahul Ananda BA Hindi 2021 Sangola college Sangola MA
2020-21 Kodag Mansinh Ramchandra BA Hindi 2021 Sangola college Sangola MA

Number of students progressing to higher education during the year-2019-20

Year Name of student enrolling into higher education Program graduated from Year of Graduation Name of institution joined Name of programme admitted to
2019-20 Babar Ajita Shankarao B Sc Physics 2020 PAH solapur university solapur M Sc
2019-20 Kadam Ajinkya Namadeo B Sc Physics 2020 Shivaji University solapur M Sc
2019-20 Ligade Seema shivaji B Sc Physics 2020 PAH solapur university solapur M Sc
2019-20 Kokate Simarani Bhausaheb B Sc Physics 2020 PAH solapur university solapur M Sc
2019-20 Todkar Reshma Balasaheb B Sc Physics 2020 PAH solapur university solapur M Sc
2019-20 Potdar Puja Rudrappa B.A. ECONOMICS 2020 K.B.P.Mahavidyala Pandharpur M.A. ECONOMICS
2019-20 Kedar pramila Jyotiram B.A. ECONOMICS 2020 K.B.P.Mahavidyala Pandharpur M.A. ECONOMICS
2019-20 Survase Anita Malikarjun B.A. ECONOMICS 2020 K.B.P.Mahavidyala Pandharpur M.A. ECONOMICS
2019-20 Shembade Amita Annasaeb B.A. ECONOMICS 2020 K.B.P.Mahavidyala Pandharpur M.A. ECONOMICS
2019-20 Khadtarae Suhas Suresh B.A. ECONOMICS 2020 K.B.P.Mahavidyala Pandharpur M.A. ECONOMICS
2019-20 Bururangale Dada Gunda B.A. ECONOMICS 2020 K.B.P.Mahavidyala Pandharpur M.A. ECONOMICS
2019-20 Lawate S S B.A. ECONOMICS 2020 Mahathama Fule College of Education sangola B Ed
2019-20 Kharat Dhanji shamrao B.A. ECONOMICS 2020 K.B.P.Mahavidyala Pandharpur M.A. ECONOMICS
2019-20 Pawar samadhan Baban B.A. ECONOMICS 2020 K.B.P.Mahavidyala Pandharpur M.A. ECONOMICS
2019-20 Kedar Suresh Mahadeo B.A. ECONOMICS 2020 SWERI Pandaharpur MBA
2019-20 Ingole Anuradha Maruti B Sc Zoology 2020 SGM karad M Sc
2019-20 Mali Yogesaweri Shambaji B Sc Zoology 2020 SGM karad M Sc
2019-20 Miss. Shinde Anjali Mahesh B Sc Botany 2020 T. C. College of Art, Science and Commerce, Baramati M Sc
2019-20 Miss. Yadav Sanjivani Shrikant B Sc Botany 2020 Shri Shivaji Mahavidyalaya, Barshi M Sc
2019-20 Mr. Sourabh Sanjay Kedar B Sc Botany 2020 Shankarrao Mohite Mahavidyalaya, Akluj M Sc
2019-20 Miss. Shinde Pooja Nanaso B Sc Botany 2020 Shri Shivaji Mahavidyalaya, Barshi M Sc
2019-20 Pawar Pooja Vitthal B Sc Mathematics 2020 B.Ed College Lonavla B ed
2019-20 Nanaware Sagar Ramchandra B Sc Mathematics 2020 Solapur University Solapur M Sc
2019-20 Bhadange Jivan Ramesh BA History 2020 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola MA
2019-20 Rahul Ramchandra Wale B Sc Chemistry 2020 Arts, Commers, Science college vidyanagari Baramati.Pune M Sc
2019-20 Sajalkumar Rudraksh Potadar B Sc Chemistry 2020 T.C. college Baramati, Pune M Sc
2019-20 Rahul Sahebrao Pawar B Sc Chemistry 2020 Arts, Commers, Science college vidyanagari Baramati.Pune M Sc
2019-20 Sujata Shivaji Kolekar B Sc Chemistry 2020 Sangola College Sangola M Sc
2019-20 Ashwini Sunil Dighe B Sc Chemistry 2020 Sangola college Sangola M Sc
2019-20 Swanand Nanaso Kedar B Sc Chemistry 2020 T.C. college Baramati, Pune M Sc
2019-20 Samadhan Shivaji Kolekar B Sc Chemistry 2020 S.M. College Akluj M Sc
2019-20 Sachin Sarjerao Shelke B Sc Chemistry 2020 K.B.P. college Pandharpur M Sc
2019-20 Ajikya Vilas Babar B Sc Chemistry 2020 Anantaro Pawar college pune M Sc
2019-20 Appasaheb Suryakant Kashid B Sc Chemistry 2020 T.C. college Baramati, Pune M Sc
2019-20 Laxman Subhash Badade B Sc Chemistry 2020 K.B.P. college Pandharpur M Sc
2019-20 Seema Vilas Mote B Sc Chemistry 2020 Sangola college Sangola M Sc
2019-20 Sujata sunil Babar B Sc Chemistry 2020 Babanrao Gholap College Pune M Sc
2019-20 Prasad Baban Kashid B Sc Chemistry 2020 Science college Nanded M Sc
2019-20 Devakate Rutuja Sanjay B Sc Physics 2020 YCMOU study centre M Sc
2019-20 Lawate Ashwini Balasaheb B Sc Physics 2020 PAH solapur university solapur M Sc
2019-20 Somadale Sayali Shivaji B Sc Physics 2020 PAH solapur university solapur M Sc
2019-20 Rajmane Samadhan Vijay B Sc Physics 2020 KAP mahavidylaya Pandharpur LLB
2019-20 Dhighe siddanath BA English 2020 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola MA
2019-20 Sargar Ujwala Uttam BA English 2020 Tanaji Patil B Ed college Atpadi B Ed
2019-20 Gurav Ravi Hariba BA English 2020 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola MA
2019-20 Pratiksha Bapu Khadtare ECS 2020 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola M Sc
2019-20 Kasture Gauri Dilip ECS 2020 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola M Sc
2019-20 Chavan Chandrkant Dilip ECS 2020 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola M Sc
2019-20 Chavan Netra Ankush ECS 2020 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola M Sc
2019-20 Patil Ankita Ravindra BA 2020 Sangola College Sangola MA
2019-20 Patil Yogita Mahadev BA 2020 Sangola College Sangola MA
2019-20 Chanandshive Sonali Avinash BA 2020 Sangola College Sangola MA
2019-20 Aiwale Uma Pandharinath BCA 2020 SWERI Pandaharpur MBA
2019-20 Birajdar Pradip Somnath ECS 2020 PAH solapur university solapur M Sc
2019-21 Chavan S.R ECS 2020 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola M Sc

Number of students progressing to higher education during the year-2018-19

Year Name of student enrolling into higher education Program graduated from Year of Graduation Name of institution joined Name of programme admitted to
2018-19 Miss. Babar Priyanka Bhausaheb B Sc Botany 2019 Hutatma Rajguru Mahavidyalaya, Rajgurunagar (SPPU, Pune) M Sc
2018-19 Miss. Salgar Shailaja Shivaji B Sc Botany 2019 T. C. College, Baramati M. Sc
2018-19 Mr. Khilare Sachin Balkrushna B Sc Botany 2019 Shankarrao Mohite Mahavidyalaya, Akluj M Sc
2018-19 Kokare Yogesahwari Dilip B Sc Chemistry 2019 S G M college Karad M Sc
2018-19 Godase Arati Sanjay B Sc Chemistry 2019 S G M college Karad M Sc
2018-19 Bichukale Monali Ashok B Sc Chemistry 2019 Y.C. College of Science Karad M Sc
2018-19 Gusale Gouri Satish B Sc Chemistry 2019 Jaywant Institute of Management, Wathar MBA
2018-19 Shembade Surekha Kisan B Sc Chemistry 2019 P.D.P.B. Tasgaon College Tasgaon M Sc
2018-19 Shingade Swati Raosaheb B Sc Chemistry 2019 K. J. Somaiya college of Science and Commers Mumbai M Sc
2018-19 Jagtap Vinod Prakash B Sc Chemistry 2019 PAH solapur unniversity solapur M Sc
2018-19 Kedar Abhay Bhaskar B Sc Chemistry 2019 Science college Naded M Sc
2018-19 Jagtap Somnath Popat B Sc Chemistry 2019 Sangola college Sangola M Sc
2018-19 Aldar Trupti Madhukar B Sc Chemistry 2019 S.G.M. College Karad M Sc
2018-19 Karande Ajay Mhalari B Sc Chemistry 2019 V. R. Paramedical college Pandharpur DMLT
2018-19 Raut Pratiksha Shivdas B Sc Mathematics 2019 Shivaji University Kolhapur M.Sc.
2018-19 Lwate Neha Gorakh B Sc Mathematics 2019 Shivaji University Kolhapur M.Sc.
2018-19 Babar Monali Sudhakar B Sc Mathematics 2019 Shivaji University Kolhapur M.Sc.
2018-19 Khumbar Satish Pandurang B Sc Mathematics 2019 Shivaji University Kolhapur M.Sc.
2018-19 Godase Rutuja Nanaso B Sc Mathematics 2019 Shivaji University Kolhapur M.Sc.
2018-19 Godase Dipali Narayan B Sc Physics 2019 Shivaji University kolhapur M Sc
2018-19 Prasant Jalindhar Kalel B Sc Physics 2019 SRTM Nanded M Sc
2018-19 Raut Priyanka Subhash B Sc Physics 2019 Shivaji University kolhapur M Sc
2018-19 Bandgar Appaso Kakaso B Sc Physics 2019 D Y patil college Kolhapur M Sc Medical Physics
2018-19 Divase Seema Uttam B Sc Physics 2019 PAH solapur unniversity solapur M Sc
2018-19 Gele Chhaya Mohan B Sc Physics 2019 PAH solapur unniversity solapur M Sc
2018-19 Gophane Nilesh Balu B Sc Physics 2019 PAH solapur unniversity solapur M Sc
2018-19 Kadam Ajinkya Namdev B Sc Physics 2019 Shivaji University kolhapur M Sc
2018-19 Kengar Kajal Prakash B Sc Physics 2019 Shivaji University kolhapur M Sc
2018-19 Lawate Swati Dharmaraj B Sc Physics 2019 PAH solapur unniversity solapur M Sc
2018-19 Mohite Suryakant Pandurang B Sc Physics 2019 PAH solapur unniversity solapur M Sc
2018-19 Adsul Nikhil Rajendra B Sc Physics 2019 PAH solapur unniversity solapur M Sc
2018-19 Ingole Anita Vasant B Sc Physics 2019 PAH solapur unniversity solapur M Sc
2018-19 Bajbalkar Poonaum Chandrakant B Sc Zoology 2019 YC Coleege Satara M Sc
2018-19 Hake Arun Kundlik BA Economics 2019 SWERI Pandharpur MBA
2018-19 Kolekar Ajay S BA Economics 2019 SWERI Pandharpur MBA
2018-19 Shinde Anil R BA Economics 2019 SWERI Pandharpur MBA
2018-19 Vavyhare Harshada V BA Economics 2019 SWERI Pandharpur MBA
2018-19 Pawar Shital U BA Economics 2019 SWERI Pandharpur MBA
2018-19 Imade Daryaba Ksishn BA English 2019 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola MA
2018-19 Navale Dhanshree Janardhan BA English 2019 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola MA
2018-19 Khandekar Appasaheb Pandyrang BA English 2019 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola MA
2018-19 Khokale vijaykumar Ramchandra BA History 2019 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola MA
2018-19 Shelake Parmeshwer Ramesh BA History 2019 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola MA
2018-19 Jadav dattatyra Sahedev BA History 2019 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola MA
2018-19 Pawar Manoj Hanumant BA History 2019 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola MA
2018-19 Nagargoje Somnath Pandurang BA History 2019 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola MA
2018-19 Gaikwad Kavita Shivaji BA History 2019 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola MA
2018-19 Khandekar Prakash Kerappa ECS 2019 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola M Sc
2018-19 Surwase Prasad Digambar ECS 2019 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola M Sc
2018-19 Agalav Onkar Biraji ECS 2019 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola M Sc
2018-19 Bansode Sagar Bapu ECS 2019 Vidnyan Mahavidyalaya Sangola M Sc